• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  Duurzaamheid

  Samen werken we aan een mooie wereld

  voor klimaat, natuur en mens.

  Duurzaamheid is een bewuste keuze

  We willen onze klanten al tijdens hun werkzame leven financiële zekerheid bieden voor de periode erna. Tegelijkertijd dragen we daarmee bij aan een mooie wereld die aantrekkelijk is voor klimaat, natuur en mens. Dat doen we op verschillende manieren...

  grootvader en kleindochter dansen samen in een huiskamer

  We ontwikkelen eerlijke producten en bouwen duurzame klantrelaties

  We ontwikkelen eerlijke financiële producten en streven ernaar die zo goed mogelijk uit te leggen. Het belang van onze klanten staat daarbij voorop. Ook stellen we hen in staat om uit het totale marktaanbod te kiezen voor een duurzame producten.

  Lees meer

  Interieur Athora Nethrlands in Edge Amsterdam West

  We ondernemen duurzaam

  In onze eigen bedrijfsvoering doen we alles om energie te besparen en CO2-uitstoot te verminderen. We bieden medewerkers een stabiele werkomgeving en stimuleren het bewustzijn over duurzaamheid. Ook bij de partners waarmee we samenwerken. Zo helpen we hen bij het maken van bewuste keuzes.

  Lees meer

  Boslandschap met groene heuvels omring door water

  We beleggen duurzaam

  We investeren het door ons beheerde vermogen zodanig, dat we een zo positief en meetbaar mogelijk effect hebben op de samenleving en de planeet. We stimuleren bedrijven en instellingen om het juiste te doen op gebied van productie, toeleveringsketens, omgang met personeel en gebruik van grondstoffen.

  Lees meer

  Beleid en rapportages

  Bij Athora Netherlands hechten we grote waarde aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij willen een rol van betekenis spelen in het verduurzamen van de samenleving. Dit is onder meer te lezen in ons beleid en onze rapportages.

  Overzicht beleid en rapportages

  Onze thema's

  De urgente maatschappelijke ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, ontbossing, waterschaarste en eerlijke verdeling van arbeid, stellen steeds hogere eisen aan ondernemingen. Athora Netherlands wil nadrukkelijk meewerken aan oplossingsrichtingen op de gebieden die wij belangrijk vinden.

  Klimaat

  Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad (Klimaatakkoord van Parijs), mogen onze beleggingen in 2050 netto nul bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen (net zero). Daarom willen we de intensiteit van broeikasgassen in 2030 met 50% verminderen en in 2040 met 75% ten opzichte van eind 2019. We streven naar een gemiddelde vermindering van uitstoot van onze beleggingen van 7% per jaar.

  Natuur

  Athora Netherlands heeft zich gebonden aan volledig herstel van de natuur (waaronder biodiversiteit) in 2050, in lijn met het Kunming-Montreal Akkoord. Hoewel we al monitoren op gerelateerde onderwerpen zoals watergebruik, landgebruik en beheer van chemisch afval, willen we vóór eind 2026 concrete (tussenliggende) doelen ontwikkelen en implementeren in lijn met deze toezegging voor volledig herstel.

  Mens

  Athora Netherlands staat voor goed werkgeverschap, in lijn met de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Alle medewerkers van bedrijven, overheden en instellingen binnen onze beleggingsportefeuilles moeten een eerlijk en leefbaar loon krijgen, waarmee een persoon kan voorzien in de basisbehoeften voor zichzelf en voor zijn of haar gezin. Vóór eind 2025 willen we dit verder uitwerken in concrete criteria en doelen.