• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  Strategie

  Athora Netherlands is een pensioen- en levensverzekeraar, gericht op de Nederlandse markt. We bouwen voort op ruim 130 jaar kennis en ervaring. Met onze sterke consumentenmerken Zwitserleven en Reaal bieden we onze klanten aantrekkelijke producten en diensten om te voorzien in een goed inkomen voor later.

  Aangevuld met de belegginsexpertise en kapitaalsteun van Athora Group willen we de komende jaren uitgroeien tot een leidende speler op de pensioen- en levenmarkt. Hoe we dit doel willen bereiken staat beschreven in onze strategie, die we Ambitie 2025 hebben gedoopt.

  Betere beleggingsrendementen

  We zijn onderdeel van een Europese verzekeraar, worden gesteund door een financieel krachtige aandeelhouder en werken samen met de beste specialisten met verstand van beleggen en vermogen. Samen kunnen we onze beleggingsrendementen verbeteren. Door slimmer te investeren, verwachten we de komende jaren een aanzienlijke stijging van onze beleggingsinkomsten. Door onze sterke solvabiliteit en het efficiënter omgaan met ons kapitaal kunnen we meer beleggen met een op termijn gunstiger verhouding tussen risico en rendement.

  Groei van de business

  In het nieuwe pensioenstelsel zijn opgebouwde rendementen niet langer gegarandeerd. Onze klanten zullen steeds meer individuele keuzes moeten maken, zowel voor de fase waarin ze vermogen opbouwen als voor de fase na pensionering als ze hun maandelijkse uitbetaling ontvangen. Als pensioenaanbieder hebben we al een goed marktaandeel in de opbouwfase. Ons doel is om dat aandeel te behouden. Maar juist in de uitbetaalfase willen we een sterke groei doormaken door het ontwikkelen van goede en heldere producten voor onze klanten.

  Als wij kansen zien om die groei te versnellen door overnames van bijvoorbeeld pensioenfondsen weten we ons gesteund door een kapitaalkrachtige aandeelhouder om die overnames te financieren.

  Efficiëntere bedrijfsvoering 

  Terwijl onze concurrenten hun aandacht verdelen over diverse producten in verschillende markten, kiezen wij voor één segment, één focus: groei in pensioenen in de Nederlandse markt. Waarbij we ook onze klanten met een levenproduct goed blijven bedienen. Door de duidelijke focus kunnen we onze organisatie eenvoudiger inrichten met minder managementlagen en meer wendbaarheid om in te spelen op kansen in de markt. Hierbij is samenwerking over de afdelingen heen cruciaal.

  We kiezen er ook voor om samen te werken met strategische partners als die zaken beter of efficiënter kunnen uitvoeren dan wij zelf. Zo zorgen we voor continuïteit en houden we kosten in de hand door naar gebruik op- of af te schalen. We hebben toegang tot diepgaande kennis en kunnen onze producten tegen lage kosten aanbieden aan onze klanten, zodat zij meer inkomen overhouden voor later.

  Maatschappelijke verantwoordelijkheid

  We zullen onze verantwoordelijkheid op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen waarborgen en verder versterken. Daarnaast blijven we duurzaam beleggen en maatschappelijk verantwoord ondernemen verankeren in de organisatie. Het is duidelijk dat duurzaamheid een belangrijke toegevoegde waarde is voor al onze belanghebbenden: klanten, werknemers, toezichthouders, aandeelhouders en zakenpartners.

  A partner for life

  In ons werk doen wij dingen bovendien graag net wat anders, eenvoudiger, beter en bovenal verantwoord, met meer zorg voor onze klanten en de wereld om ons heen. We zijn een "partner for life taking care of your tomorrow".