• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  Duurzaam beleggen

  Athora Netherlands ziet het als een morele plicht om de transitie naar een duurzame samenleving te ondersteunen. We beleggen het vermogen van onze klanten en polishouders in bedrijven en landen die opereren binnen de zone van het Duurzaamheidsraamwerk.

  Op deze manier willen we bedrijven en landen stimuleren om zich voor te bereiden op nieuwe uitdagingen waar we samen voor staan. Athora Netherlands probeert de weg te effenen voor een duurzame samenleving en tegelijkertijd financieel rendement op de lange termijn te genereren voor onze klanten en voor het vermogen dat we zelf beheren. Wij leveren onze klanten duurzame beleggingsoplossingen met als doel het financiële, ecologische en maatschappelijke rendement op langere termijn te optimaliseren. Athora Netherlands heeft circa 91% belegd bij ACTIAM, circa 8% is belegd in vastgoed en hypotheken en circa 1% is belegd bij andere asset managers.

  Een pragmatische duurzame visie

  We hebben een pragmatische duurzame aanpak voor alle bedrijven en landen waarin we investeren. Dit speelt voor onze eigen vermogensbeheerder ACTIAM een belangrijke rol bij het risicomanagement van onze beleggingen, het stimuleren van gedrag en het bijdragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs)waar we ons aan hebben gecommitteerd.

  De basis van ons beleid is dat bedrijven en landen moeten voldoen aan onze beleggingsprincipes, onze Fundamentele Beleggingsbeginselen genoemd. Deze bepalen de bottom-line van onze investeringen. Bedrijven en landen die niet aan deze principes voldoen, kunnen geen deel uitmaken van onze beleggingsportefeuille.

  We willen het aanpassingsvermogen van bedrijven beoordelen als het gaat om de voorbereiding op de transitie naar een duurzame samenleving.

  ACTIAM, de vermogensbeheerder van Athora Netherlands, gebruikt een breed scala aan databronnen om inzicht te krijgen in het gedrag van de bedrijven. Bovendien zijn deze principes gebaseerd op een reeks internationale overeenkomsten en principes, waaronder het United Nations Global Compact, de OESO en de United Nations Principles for Responsible Investments (UN PRI).

  Top 10 investeringen

  Beleggingen voor eigen rekening (NACE)

  Beleggingen voor eigen rekening