• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  Duurzaam beleggen

  Athora Netherlands ziet het als een morele plicht om de transitie naar een duurzame samenleving te ondersteunen. We beleggen het vermogen van onze klanten en polishouders in bedrijven en landen die opereren binnen de zone van het Duurzaamheidsraamwerk.

  Op deze manier willen we bedrijven en landen stimuleren om zich voor te bereiden op nieuwe uitdagingen waar we samen voor staan. Athora Netherlands probeert de weg te effenen voor een duurzame samenleving en tegelijkertijd financieel rendement op de lange termijn te genereren voor onze klanten en voor het vermogen dat we zelf beheren. Wij leveren onze klanten duurzame beleggingsoplossingen met als doel het financiële, ecologische en maatschappelijke rendement op langere termijn te optimaliseren. Athora Netherlands heeft circa 92% belegd bij assetmanagers – waaronder onze strategische partner ACTIAM – en circa 8% is belegd in vastgoed en hypotheken.

  Een pragmatische duurzame visie

  We hebben een pragmatische duurzame aanpak voor alle bedrijven en landen waarin we investeren. Dit speelt voor ons vermogensbeheer een belangrijke rol bij het risicomanagement van onze beleggingen, het stimuleren van gedrag en het bijdragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs)waar we ons aan hebben gecommitteerd.

  De basis van ons beleid is dat bedrijven en landen moeten voldoen aan onze beleggingsprincipes, onze Fundamentele Beleggingsbeginselen genoemd. Deze bepalen de bottom-line van onze investeringen. Bedrijven en landen die niet aan deze principes voldoen, kunnen geen deel uitmaken van onze beleggingsportefeuille.

  We willen het aanpassingsvermogen van bedrijven beoordelen als het gaat om de voorbereiding op de transitie naar een duurzame samenleving. Athora Netherlands werkt samen met strategische partner ACTIAM om via een breed scala aan databronnen inzicht te krijgen in het gedrag van de bedrijven. In een samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat ACTIAM de duurzaamheidswerkzaamheden en onderzoeken voor Athora Netherlands uitvoert. 

  Athora Netherlands onderschrijft internationale overeenkomsten en principes, waaronder het United Nations Global Compact, de OESO en de United Nations Principles for Responsible Investments (UN PRI), waarop de Fundamentele Beleggingsbeginselen zijn gebaseerd.

  Athora Netherlands stelt als eis dat haar belangrijkste vermogensbeheerders (waaronder ACTIAM) ondertekenaars zijn van de UN PRI.

  Beleggingen voor eigen rekening