• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  Duurzaam beleggen

  Bedrijven, overheden en instellingen waarin we beleggen, moeten opereren binnen de grenzen van wat onze planeet aankan 

  Als het gaat om duurzaamheid kunnen we de meeste impact maken in onze rol als belegger. Het duurzaamheidsdoel op lange termijn van al onze beleggingen is dat de bedrijven, overheden en instellingen waarin we beleggen, opereren binnen de grenzen van wat onze planeet aankan en dat ze de sociale fundamenten van de samenleving respecteren.

  Klimaat

  We streven er in onze beleggingsportefeuilles naar de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad (in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs). Ons doel is daarom dat onze beleggingen in 2050 netto nul bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen (net zero). Om dit te bereiken zijn tussendoelen geformuleerd om de intensiteit van broeikasgassen met 50% te verminderen in 2030 en met 75% in 2040 ten opzichte van eind 2019. Jaarlijks streven we naar een vermindering van uitstoot van minimaal 7%.

  Natuur

  Voor het thema natuur, waar onder andere het verlies aan biodiversiteit onder valt, heeft Athora Netherlands zich gebonden aan volledig herstel van de natuur in 2050 (in lijn met het Kunming-Montreal Akkoord). Hoewel in het beleid van Athora Netherlands al wordt gemonitord op gerelateerde onderwerpen zoals watergebruik, landgebruik en beheer van chemisch afval, willen we vóór eind 2026 concrete (tussenliggende) doelen ontwikkelen en implementeren in lijn met deze toezegging voor volledig herstel.

  Mens

  Als het gaat om het onderwerp mensen wil Athora Netherlands goed werkgeverschap waarborgen in lijn met de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Dat houdt in dat alle werknemers die werkzaam zijn in bedrijven, overheden en instellingen binnen onze beleggingsportefeuilles een eerlijk en gelijk leefbaar loon krijgen, oftewel een loon waarmee een persoon kan voorzien in de basisbehoeften voor zichzelf en voor zijn of haar gezin. Ook hier omvat het beleid van Athora Netherlands al toetsing op de gerelateerde onderwerpen. Toch zullen vóór eind 2025 verdere concrete criteria en doelen ontwikkelen en implementeren op gebied van mensenrechten.