• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  Governance

  Athora Netherlands N.V. is de holdingmaatschappij van onder andere SRLEV N.V., Proteq Levensverzekeringen N.V. en premiepensioeninstelling Zwitserleven PPI N.V. Haar enige aandeelhouder is Athora Netherlands Holding Ltd.

  Structuur Athora Netherlands

  De figuur hierboven toont de juridische structuur van Athora Netherlands N.V. per 1 januari 2022 met de belangrijkste vennootschappen. Deze vennootschappen zijn honderd procent-deelnemingen.

  Executive Committee

  Het Executive Committee van Athora Netherlands N.V. begeleidt de strategische veranderingen bij Athora en haar merken. Daarnaast verbetert en bewaakt het de financiële performance en het risicoprofiel van Athora.


  Lees meer

  Raad van Commissarissen

  De commissarissen van Athora Netherlands N.V. vormen tevens de Raad van Commissarissen van SRLEV N.V. en Proteq Levensverzekeringen N.V.


  Lees meer

  Risicomanagement


  Ondernemen gaat gepaard met het nemen van risico's en vraagt om een consistente en transparante beoordeling van mogelijkheden en risico's, gericht op groei en continuïteit van de onderneming.


  Lees meer

  Compliance

  De afdeling Compliance houdt toezicht op de risico's en de beheersing van in- en externe regels en normen. Mede door de afdeling compliance zijn verantwoord ondernemen en een gedegen corporate governance mogelijk.


  Lees meer

  Accountant

  EY is de externe accountant van Athora Netherlands. Deze voert de controle uit op onze geconsolideerde jaarrekening en de statutaire jaarrekeningen van onze dochterondernemingen.

  Lees meer