• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  Governance

  Athora Netherlands N.V. is de holdingmaatschappij van onder andere SRLEV N.V., Proteq Levensverzekeringen N.V., vermogensbeheerder ACTIAM N.V. en premiepensioeninstelling Zwitserleven PPI N.V. Haar enige aandeelhouder is Athora Netherlands Holding Ltd.

  De figuur hierboven toont de juridische structuur van Athora Netherlands N.V. per 1 april 2020 met de belangrijkste vennootschappen. Deze vennootschappen zijn honderd procent-deelnemingen.

  Raad van Bestuur

  De Raad van Bestuur van Athora Netherlands N.V. begeleidt de strategische veranderingen bij Athora en haar merken. Daarnaast verbetert en bewaakt het de financiële performance en het risicoprofiel van Athora.


  Lees meer

  Raad van Commissarissen

  Athora Netherlands N.V. heeft vijf commissarissen die tevens de Raad van Commissarissen vormen van SRLEV N.V. en Proteq Levensverzekeringen N.V.


  Lees meer

  Risicomanagement


  Ondernemen gaat gepaard met het nemen van risico's en vraagt om een consistente en transparante beoordeling van mogelijkheden en risico's, gericht op groei en continuïteit van de onderneming.


  Lees meer

  Compliance

  De afdeling Compliance houdt toezicht op de risico's en de beheersing van in- en externe regels en normen. Mede door de afdeling compliance zijn verantwoord ondernemen en een gedegen corporate governance mogelijk.


  Lees meer

  Accountant


  EY is de externe accountant van Athora Netherlands. Deze voert de controle uit op onze geconsolideerde jaarrekening en de statutaire jaarrekeningen van onze dochterondernemingen.


  Lees meer