• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  Compliance

  Compliance betekent voor Athora het voldoen aan in- en externe regels en normen. De afdeling compliance houdt toezicht op deze risico's en de beheersing hiervan. Mede door de afdeling compliance zijn verantwoord ondernemen en een gedegen corporate governance mogelijk.

  Ethische afwegingen

  Voor Athora zijn verantwoorde bedrijfsvoering en verantwoord gedrag essentiële onderdelen van verantwoord ondernemen. Het streven daarbij is de werknemers en het management de ethische afwegingen te laten maken binnen de door de maatschappelijke en financiële doelstellingen gecreëerde dynamiek.

  Integriteitsbeleid

  Onze klanten, medewerkers, belangenorganisaties en beleggers verwachten dat we in dit opzicht een actief beleid voeren. Voor deze stakeholders willen we waarde creëren. Dat vraagt om een professionele, klantgerichte, ethische en maatschappelijk betrokken manier van werken en communiceren.

  Integriteitspijlers

  Athora onderscheidt vijf integriteitspijlers:

  • van de organisatie
  • van werknemers
  • van producten en diensten
  • van klanten
  • van samenwerkingsverbanden

  Per pijler zijn waar relevant, integriteit ondersteunende (beleids)richtlijnen, reglementen, normenkaders en procedures vastgesteld. Alle werknemers van Athora werken binnen deze kaders en kunnen hun eigen beslissingen en verantwoordelijkheden daaraan toetsen.
  Beleidsbepalers en commissarissen van Athora en haar merken zijn wettelijk verplicht een Moreel Ethische Verklaring af te leggen. De Eed/Belofte Financiële sector dient als leidraad voor integer en zorgvuldig handelen. Met het afleggen van de eed verklaren beleidsbepalers en commissarissen dat ze hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uitvoeren met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes en reglementen.

  Gezond verstand

  Integriteit kan niet altijd door regels en procedures worden gegarandeerd. Nieuwe dilemma's zullen zich in dit opzicht altijd voordoen. Door de dialoog aan te gaan over integriteitsdilemma's wil Athora het onderwerp bovenaan de agenda houden. 'Gezond verstand' moet in de dagelijkse werkzaamheden leidend zijn.

  Training en Awareness plan

  Naast de gebruikelijke aandacht voor compliance en wet- en regelgeving besteedt Athora aandacht aan de integriteitskwesties die zich bij de verschillende bedrijfsonderdelen voordoen. Door middel van een training & awareness plan worden voor de onderscheiden bedrijfsonderdelen specifieke integriteitskwesties en -standaarden bespreekbaar gemaakt. Ook geldt er een gedragscode binnen Athora .

  Non-Financial risk

  De afdeling Non-Financial Risk brengt advies uit aan de statutaire Directie Athora Netherlands, het Verzekeraar Risico Comité, verscheidene niet financiële risico comités en de directies van de bedrijfsonderdelen over het beheer van niet-financiële risico's, zoals operationele risico's en integriteitsrisico's. De beheersing van niet-financiële risico's gebeurt door periodieke risicoanalyses die de structuur voor toezicht en risicorapportage bepalen.