• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  SRLEV N.V. zal de uitgestelde rente op haar achtergestelde obligaties betalen en couponbetalingen hervatten

  23 oktober 2015

  Hervatting van couponbetaling op de achtergestelde obligaties uitgegeven door SRLEV N.V.

  SRLEV N.V. (SRLEV) heeft EUR 400 miljoen achtergestelde obligaties (ISIN code XS0616936372) en CHF 105 miljoen ongedateerde aflosbare achtergestelde obligaties (ISIN code CH0130249581) (de obligaties). Op het moment van de aankondiging van het definitief worden van de verkoop van VIVAT aan Anbang, heeft SNS REAAL medegedeeld dat SRLEV gebruik zou blijven maken van haar optionele recht tot uitstel van rentebetaling op deze achtergestelde obligaties, en dat een besluit zou worden genomen over de couponbetalingen na ontvangst van de kapitaalversterking. Nu VIVAT de kapitaalversterking heeft ontvangen, heeft SRLEV besloten de uitgestelde rente op haar achtergestelde obligaties te betalen en couponbetalingen te hervatten op 6 november 2015.

  403-verklaring ten aanzien van SRLEV ingetrokken

  Vanaf 1 januari 2016 kunnen financiële instellingen niet langer een beroep doen op een vrijstelling van de verplichting tot het opmaken van een volledige jaarrekening. Daardoor zullen aansprakelijkheidsverklaringen op grond van artikel 2:403 lid 1 sub f van het Burgerlijk Wetboek (BW) (zogeheten 403-verklaringen, en een voorwaarde voor de genoemde vrijstelling) hun primaire doel verliezen. Bovendien blijkt uit recente ontwikkelingen dat financiële instellingen door deze 403-verklaringen kunnen worden belemmerd in het uitgeven van kapitaalinstrumenten die in aanmerking komen als toetsingsvermogen. Daarom beoogt VIVAT haar 403-verklaring ten aanzien van SRLEV in te trekken. In overeenstemming met de procedure van artikel 2:404BW, zal een intrekkingsverklaring worden ingediend bij het handelsregister. Bestaande schuldeisers van SRLEV (met inbegrip van obligatiehouders en polishouders) zullen hun rechten uit hoofde van de 403-verklaring behouden ingevolge artikel 2:404 lid 2 BW.