• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  Verantwoord belastingbeleid

  In lijn met onze gedragscode en in naleving van de geldende fiscale wetgeving in de landen waar wij actief zijn, handelt Athora als verantwoorde belastingbetaler.

   

  Athora zorgt ervoor dat de belastingaangifte volledig, tijdig en accuraat is en dat belastingen in verband met zijn bedrijfsactiviteiten worden betaald.

  We streven naar een open en constructieve dialoog met de belastingautoriteiten op basis van transparantie en vertrouwen, zelf hebben we geen belastingontwijkende structuren afgesproken met de belastingautoriteiten.

  Wij vestigen geen dochterondernemingen in jurisdicties om fiscale redenen en trachten samenwerking met partijen die slechts om fiscale redenen aanwezig zijn, te vermijden.

  We adviseren onze klanten niet inzake belastingontwijkingsstructuren en nemen ook geen actieve rol in (internationale) structuren die gericht zijn op belastingontwijking.

  Onze aanpak van fiscale aangelegenheden is gebaseerd op de Athora Gedragscode. Hieruit volgt ons Verantwoord Belastingbeleid. Voor beleggingen hanteren we de normen zoals vastgelegd in ons Duurzame beleggingsbeleid.

   

  Verantwoord Belastingbeleid