• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  Diversiteit en inclusie

  Bij Athora word je gewaardeerd, ongeacht waar of wanneer je bent geboren, in wat of wie je gelooft of van wie je houdt.

  Iedereen mag er zijn

  Als onderdeel van een internationale moedermaatschappij hechten we bij Athora Netherlands bijzonder veel waarde aan diversiteit en inclusie. We streven naar een cultuur van gelijkwaardigheid, waarin onze medewerkers zich op hun gemak voelen om gedachten te uiten, tot gedeelde inzichten te komen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen, om uiteindelijk waarde te creëren voor onze klanten en aandeelhouders.

  Diversiteit gaat over de vraag hoe je onderlinge verschillen ruimte kunt geven in de organisatie. Bij inclusie draait het om het creëren van een open cultuur waarin iedereen zich veilig kan voelen, ongeacht waar of wanneer je bent geboren, in wat of in wie je gelooft of van wie je houdt. Samen maken we afspraken over ons gedrag, onze waarden en de spelregels op de werkvloer.

  Waarom?

  Het blijkt in de verzekeringswereld nog altijd een uitdaging om een evenwichtige verdeling te realiseren tussen mannen en vrouwen, verschillende leeftijdscategorieën en mensen met een niet-westerse achtergrond. Terwijl diversiteit volgens verschillende onderzoeken juist kan bijdragen aan betere bedrijfsresultaten, meer innovatie, creativiteit en betere besluitvorming. Daarom heeft Athora Netherlands nieuw beleid geformuleerd op dit thema, om concrete stappen te zetten om tot een meer divers personeelsbestand te komen op alle niveaus.

  Focus

  Binnen Athora gaat diversiteit niet alleen over uiterlijke kenmerken, maar over veel meer eigenschappen van ieder persoon. Wel richten we ons ook op een meer evenwichtige man-vrouwverhouding binnen het senior management en het totale personeelsbestand. Daarnaast gaan we actief aan de slag om kansen te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Bewustwording van onbewuste vooroordelen die een rol spelen bij het aantrekken van nieuw talent, is eveneens een van de aandachtspunten.

  Diversiteit en inclusie in de praktijk

  Om onze doelen te bereiken, neemt Athora Netherlands allerlei initiatieven om divers talent aan te trekken en zo een inclusieve cultuur te bevorderen. Een aantal voorbeelden:

  Recruitment

  Een divers personeelsbestand start met het aantrekken van divers talent. Daarom spreken we via verschillende kanalen verschillende doelgroepen aan. Door middel van assessments kijken we welke talenten en eigenschappen iemand heeft en hoe dat past in een team. In ten minste vijftig procent van de vacatures voor managementfuncties streven we ernaar een vrouw te benoemen.

  Workshops over onbewuste vooroordelen

  Binnen de organisatie besteden we veel aandacht aan de ‘unconscious bias’, oftewel de onbewuste vooroordelen die je kunt hebben op basis van uiterlijk of een achternaam. Met workshops rondom dit thema trainen we managers actief om zich hiervan bewust te worden.

  Diversiteitsdashboard

  Athora Netherlands heeft een diversiteitsdashboard ontwikkeld, waarmee we direct inzicht hebben in een aantal kenmerken van onze medewerkerspopulatie in de verschillende bedrijfsonderdelen. Dit toont bijvoorbeeld de man-vrouwverhouding op verschillende niveaus en de leeftijdsopbouw.

  Monitoring

  Athora Netherlands monitort actief de resultaten van het gevoerde beleid. In het jaarlijkse Medewerkersonderzoek vragen we naar deze thema’s. Daarnaast worden managers vanuit stuurinformatie actief aangesproken op diversiteit binnen hun teams. Ook vindt er jaarlijks een rapportage plaats van een eventuele loonkloof tussen mannen en vrouwen bij Athora Netherlands. Ook in ons jaarverslag rapporteren we over diversiteit en inclusie.

  Ondertekening Charter Diversiteit

  Het Charter Diversiteit is een intentieverklaring, waarmee werkgevers zich committeren aan zelf opgestelde doelen om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Athora Netherlands heeft dit initiatief van Diversiteit in Bedrijf ondertekend in maart 2021.

  Meer weten?

  Lees hier ons beleid over het thema diversiteit en inclusie

  Maak kennis met onze Diversity & Inclusion Officer

  Derk Jan Broekema is onze Diversity & Inclusion Officer. Al sinds zijn studietijd is hij bezig met diversiteit en nu wil hij het thema verder brengen binnen Athora.