• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  Beloningsbeleid

  Het beloningsbeleid van Athora Netherlands is er vooral op gericht werknemers te werven, te behouden en te motiveren, en prestaties van hoog niveau te bevorderen. Het beleid volgt en versterkt de strategie en kernwaarden van Athora Netherlands. Het is prudent, gematigd en duurzaam, en het voldoet aan de vereisten van het risicobeleid van Athora Netherlands en aan toepasselijke wet- en regelgeving.

   

  Ons beloningsbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • het ondersteunt het bedrijfsbeleid van Athora Netherlands en is afgestemd op de missie, visie en waarden van Athora Netherlands;
  • het voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving;
  • het mag het vermogen van Athora Netherlands om een afdoende garantiekapitaal aan te houden niet in gevaar brengen;
  • het houdt rekening met de belangen van alle stakeholders van Athora Netherlands: klanten, werknemers, aandeelhouders en de samenleving;
  • het is transparant, begrijpelijk en eenvoudig uitvoerbaar;
  • het sluit aan bij de ambitie van Athora Netherlands om een maatschappelijk verantwoordelijke en leidende pensioenuitvoerder in Nederland te zijn;
  • het past binnen het risicoprofiel van Athora Netherlands en van de desbetreffende werknemer;
  • het ondersteunt het aantrekken en behouden van gekwalificeerde werknemers die geschikt zijn voor de functie;
  • het ondersteunt effectief beheer van beloningen en het toezicht daarop en omvat, waar van toepassing, maatregelen ter voorkoming van tegenstrijdige belangen;
  • het bevordert goede prestaties van het team en de vennootschap; en het discrimineert niet op gender of leeftijd. Bij Athora Netherlands wordt bij de weging van functies niet gelet op gender. Mannen en vrouwen met vergelijkbare werkervaring, prestaties en functieniveau krijgen hetzelfde salaris.

   

  Bekijk hieronder de volledige tekst van het beloningsbeleid