• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  ‘Begrip, waardering en jij als mens op nummer 1’

  17 juli 2023 | 10:00

  Rajae maakt deel uit van het Corporate Secretary team. Dit team, bestaande uit twee personen, wijst de organisatie de weg in de interne procedures en weet precies wie welke taken en bevoegdheden heeft. Samen met haar naaste collega adviseert Rajae de bestuursvoorzitter en van de voorzitter van de Raad van Commissarissen op het gebied van corporate governance. Daarin zijn alle regels, procedures en processen om een bedrijf te besturen en te controleren vastgelegd.

  Rajae
  Rajae (40) is Deputy Corporate Secretary bij de bestuurskern van Athora Netherlands

  “Wij bewaken alle interne procedures en stellen de noodzakelijke stukken op. Corporate Secretary is een vraagbaak op het gebied van corporate governance. We verwerken veel informatie van diverse afdelingen binnen Athora: van Legal tot aan de directie, en leveren data aan bij diverse overheidsorganen, zoals De Nederlandsche Bank,” vertelt Rajae. Of andersom, wanneer er verzoeken voor bepaalde informatie binnenkomen, dan halen we deze data op in de organisatie. Het is heel veelzijdig werk, waarbij ik met allerlei mensen te maken heb.”

  Jij-je-cultuur

  Al meteen vanaf haar start bij Athora voelt Rajae zich thuis. “Het allerleukste aspect van mijn werk begint met de fijne samenwerking met mijn directe collega,” vervolgt Rajae haar verhaal. “We zijn goed op elkaar ingespeeld en op persoonlijk vlak klikt het ook. Daarnaast is de werksfeer binnen Athora heel prettig. Het is een jij-je-cultuur waarin iedereen gelijkwaardig is. Zelfs in de samenwerking met bijvoorbeeld Jan de Pooter, onze CEO, is dit te merken. In de omgang en tijdens het samenwerken is er een gelijke en open lijn. Hier zijn de mensen oprecht geïnteresseerd in elkaar, ook vanuit het bestuur. Het lijkt, en dan bedoel ik dat in positieve zin, alsof ik al jaren bij Athora werk.”

  De werksfeer binnen Athora is heel prettig.
  Het is een jij-je-cultuur waarin iedereen gelijkwaardig is.

  Bij Athora heb je veel vrijheid om je werk op jouw eigen manier vorm te geven. Er is uiteraard wel een kader en verwachtingen die bij de functie horen, maar daarbinnen heb je veel bewegingsruimte. Rajae: “Wat mij ook opviel toen ik net begon, is dat mijn mening en ideeën er echt toe doen. En niet alleen als ik mijn mening zelf geef, er wordt om gevraagd. Voor mij is dat een belangrijk teken dat je gewaardeerd wordt.”

  Begrip voor persoonlijke omstandigheden

  Dat deze waardering verder reikt dan alleen het werkvlak, heeft Rajae onlangs ervaren. Ze vertrok voor een paar maanden naar Marokko waar haar familieroots liggen. In goede afstemming met Athora kreeg Rajae de mogelijkheid om voor een langere periode vanuit daar te werken. “Bij Athora sta jij als mens op nummer 1. Er was veel begrip voor mijn persoonlijke familieomstandigheden en er werd meegedacht aan een oplossing om mij te ondersteunen. Ik ben daar ontzettend dankbaar voor.”

  Persoonlijke ontwikkeling wordt bij Athora gestimuleerd. Er zijn bijvoorbeeld goede secundaire voorwaarden, zoals een studiebudget. Dit budget geldt niet alleen voor het aanbod uit het opleidingsportal van Athora. Heb je net een andere studie of cursus op het oog, dan is dat ook mogelijk. “Ik had bijvoorbeeld de grote wens om een deel van een studie af te ronden die ik ooit was gestart, maar heb moeten afbreken. Toen ik aangaf dit te willen oppakken, werd er heel positief gereageerd.” 

  Het menselijke centraal 

  Bij Athora staat het menselijke centraal, dus jij als persoon met jouw behoeftes, wensen en mogelijkheden. Het uitgangspunt is dat wanneer jij lekker in je vel zit, jij ook het beste je werk kunt doen. Athora is daarin flexibel en niet statisch. Kijk dus wat op het moment nodig is. “Die flexibiliteit zorgt er bij mij voor dat ik juist die extra stap wil zetten en extra mijn best doe. Bij Athora krijg je het meer dan veelvuldig weer terug.”