• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  Wijziging in de samenstelling Raad van Commissarissen VIVAT N.V.

  21 november 2016

  Per 1 december 2016 treedt Jan Nooitgedagt zoals gepland terug als voorzitter van de Raad van Commissarissen van VIVAT N.V. Jan Nooitgedagt vervulde deze functie ruim drie jaar bij VIVAT N.V. Jan Nooitgedagt gaat zich wijden aan zijn overige commissariaten, waaronder zijn recent aanvaarde commissariaat bij de Rabobank. De Raad van Commissarissen bedankt Jan Nooitgedagt voor zijn leiderschap en bijdrage aan VIVAT N.V.
  De Raad van Commissarissen draagt Maarten Dijkshoorn voor om de rol van voorzitter op zich te nemen onder voorbehoud van de benodigde goedkeuringen.

  De Raad van Commissarissen en bestuursvoorzitter Ron van Oijen geven in een reactie aan dat zij Jan Nooitgedagt dankbaar zijn voor zijn inzet en betrokkenheid bij het bedrijf: “Jan Nooitgedagt heeft zijn brede professionele ervaring goed kunnen gebruiken bij VIVAT. Jan heeft de ontwikkelingen bij ons bedrijf, de splitsing van bank en verzekeraar, verkoop van VIVAT en het succesvol herstructureren van ons bedrijf, kundig begeleid. Het terugtreden van Jan komt op een natuurlijk moment, aangezien de nieuwe strategie voor ons bedrijf is vastgesteld. Wij zijn dankbaar voor zijn inzet en wensen Jan dan ook alle succes toe in de toekomst.”

  Tijdens zijn carrière heeft Maarten Dijkshoorn als CEO en COO gewerkt bij Eureko B.V. (Achmea). Daarvoor vervulde hij verschillende managementfuncties bij NN. Momenteel is Dijkshoorn onder meer voorzitter van de Raad van Commissarissen van De Goudse Verzekeringen N.V. en lid van de Raad van Commissarissen van PGGM.

  De Raad van Commissarissen heet Maarten Dijkshoorn welkom als voorzitter: “Dijkshoorn brengt ruime ervaring in de financiële sector mee. Hij is de juiste persoon om de ontwikkelingen bij VIVAT te overzien en het bedrijf richting de nieuwe toekomst te begeleiden.”

  Meer informatie

  Neem contact op met onze Mediawoordvoerder