• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  Veertig procent ondernemingen niet actief bezig met pensioenregels 1-1-15

  30 september 2014

  Zwitserleven gaat dialoog aan met werkgevers op PensioenEvent 2014

  Amersfoort, 30 september 2014 – Pensioenverzekeraar Zwitserleven organiseerde vandaag het PensioenEvent 2014, met als centraal thema ‘Langer leven, anders werken’. Werkgevers, HR-specialisten en wetenschappers gingen met elkaar in gesprek over radicale veranderingen op de arbeidsmarkt. Daarbij werd onder meer ingegaan op de vraag wat werkgevers moeten doen om er voor te zorgen dat medewerkers langer kunnen blijven doorwerken, en hoe arbeidsvoorwaarden en pensioenregelingen moeten worden gemoderniseerd. Opvallend is dat 40 procent van de werkgevers meldt nog niks te doen met de inperking van de pensioenopbouw. Dat blijkt uit een poll op LinkedIn, die Zwitserleven in de aanloop naar het event hield onder Nederlandse werkgevers.

  Verandering noodzakelijk

  Keynote speaker Freek Vermeulen, als associate professor Strategie & Ondernemerschap verbonden aan de London Business School, legde zijn publiek uit waarom het doorvoeren van veranderingen op het gebied van hun pensioenbeleid voor organisaties een absolute noodzaak is. “De economische realiteit vraagt om een meer actieve rol van werkgevers waar het gaat om de positie van hun medewerkers. Er wordt langer doorgewerkt, wat een grote impact heeft op de manier waarop zij hun pensioen moeten gaan inrichten. Bedrijven moeten overigens niet pas in beweging komen als er zich problemen aandienen. De kat uit de boom kijken is echt dodelijk.” Op 1 januari 2015 wordt een aantal veranderingen in de pensioenopbouw doorgevoerd, waaronder verlaging van het opbouwpercentage en de maximering van het pensioengevend loon.

  Actief informeren

  Seada van den Herik, directievoorzitter van Zwitserleven: "Wij zijn bij Zwitserleven een actieve campagne gestart om werkgevers en werknemers te informeren over de aankomende wetswijziging en wat dit concreet voor hen betekent. Wij willen dat zij de afweging kunnen maken of ze de pensioenopbouw willen herstellen of niet. Wij hebben daar geen oordeel over, maar vinden wel dat zij een keuze moeten kunnen maken." Als onderdeel van de LinkedIn poll die in opdracht van Zwitserleven werd uitgevoerd beantwoordden zo'n honderd bedrijven de vraag wat zij doen om hun personeel tegemoet te komen nu pensioenopbouw via de werkgever beperkt wordt. Een opvallende 40 procent geeft aan hier momenteel nog niks aan te doen. Een ruime 20 procent kiest ervoor de pensioenregeling aan te passen. Bijna een kwart heeft hierover nog geen besluit genomen.

  Geen werk voor 70-plusser

  Honderdtwintig werkgevers gaven online antwoord op de vraag of zij voorbereid zijn op het feit dat mensen tegenwoordig - en zeker in de toekomst - langer moeten doorwerken. Daarbij geeft maar liefst een derde aan dat dit momenteel niet het geval is. Voor 14 procent geldt dat zij hier nog over nadenken. Ook werd zo’n 150 bedrijven gevraagd of zij in de toekomst werk hebben voor 70-plussers. Bijna driekwart antwoordt hier ontkennend op. Voor 10 procent geldt dat zij zich aan het voorbereiden zijn op de situatie waarbij er behoefte is aan werk voor mensen in deze leeftijdscategorie. Van den Herik: “Het is een gezamenlijke inspanning van publieke en private partijen om verschillende generaties werknemers optimaal in te zetten in het arbeidsproces, waarbij zij bovendien kunnen rekenen op een passend pensioen. Ons event heeft de aanwezigen veel nieuwe inzichten opgeleverd en bovendien een aantal direct te implementeren oplossingen.”

  Over Zwitserleven

  Zwitserleven waakt over het pensioengeld van 765.000 mensen en zet haar kennis en kunde in voor een verantwoorde toekomst van haar klanten en toekomstige klanten. Zwitserleven kijkt met positieve blik vooruit, zodat haar klanten in staat worden gesteld om van later te genieten. Hierdoor ervaren zij het bekende Zwitserleven Gevoel. Vooruitdenken heeft Zwitserleven sinds 1901 gemaakt tot de financiële dienstverlener voor later. Zwitserleven is gevestigd in Amstelveen, waar ruim 600 medewerkers dagelijks in de weer zijn om klanten te laten profiteren van ‘Het voordeel van vooruitdenken’.

  Zwitserleven is onderdeel van VIVAT Verzekeringen. Voor meer informatie: www.zwitserleven.nl

  Meer informatie

  Neem contact op met onze Mediawoordvoerder