• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  Trading Update derde kwartaal 2014 VIVAT Verzekeringen en SRLEV N.V.

  6 november 2014 | 08:00

  SNS REAAL presenteert hierbij de volgende trading update voor haar verzekeringsactiviteiten:

  Resultaten derde kwartaal 2014 VIVAT weerspiegelen trends in eerste helft van 2014

  De resultaten van VIVAT Verzekeringen (VIVAT) bleven in het derde kwartaal van 2014 onder druk staan. De marktaandelen bij zowel leven als schade waren grotendeels in lijn met die van het eerste halfjaar.

  Als gevolg van een dotatie aan de verzekeringstechnische voorzieningen van € 144 miljoen in verband met het IFRS LAT-tekort, voornamelijk gedreven door de daling van de lange rente, rapporteerde VIVAT in het derde kwartaal een nettoverlies van € 112 miljoen. Exclusief deze dotatie boekte VIVAT een nettowinst van € 32 miljoen. Als gevolg van een verdere risicoverlaging van de beleggingsportefeuille werd de nettowinst opnieuw ondersteund door gerealiseerde winsten op de aandelenportefeuille: exclusief eenmalige posten en het effect van de beleggingsportefeuille en hedges, bedroeg de onderliggende winst € 2 miljoen. Positieve onderliggende resultaten bij operationele entiteiten Reaal Leven, Zwitserleven en ACTIAM werden grotendeels tenietgedaan door een onderliggend verlies bij Reaal Schade, veroorzaakt door hogere schadeclaims bij brand en motor.

  Solvabiliteitsratio’s VIVAT negatief beïnvloed

  De solvabiliteitsratio’s van VIVAT (REAAL N.V.) en SRLEV N.V. (de juridische entiteit bestaande uit de levensverzekeringsactiviteiten van VIVAT) daalden in het derde kwartaal, gedreven door de invloed van een ongunstig verloop van de rentecurve en credit spreads en een toegenomen volatiliteit van de rente. De DNB-solvabiliteit van VIVAT daalde van 163% per ultimo juni 2014 tot 156% per ultimo september 2014. Bij SRLEV N.V. daalde de DNB-solvabiliteit van 173% per ultimo juni tot 164%. Zoals eerder gerapporteerd heeft SRLEV N.V. aan VIVAT een kredietfaciliteit van € 200 miljoen verstrekt, die, voor zover gebruikt, van het solvabiliteitskapitaal van SRLEV N.V. wordt afgetrokken. Eind september was € 25 miljoen gebruikt; ten opzichte van eind juni 2014 is dit bedrag ongewijzigd. Naar verwachting zal VIVAT in het vierde kwartaal van 2014 verder uit deze faciliteit putten. Bij volledig gebruik van deze faciliteit vermindert de solvabiliteit van SRLEV N.V. met nog eens 12%-punt.

  Bij Reaal Schade daalde de DNB-solvabiliteit van 235% per ultimo juni tot 222%, door het nettoverlies.

  Door verdere risicoverlaging van de beleggingsportefeuille in het derde kwartaal, met als doel de solvabiliteit tegen markt- en renterisico te beschermen, is de mogelijkheid voor een verbetering van de solvabiliteit aanzienlijk afgenomen.

  Verkoopproces VIVAT

  Het proces gericht op de verkoop van VIVAT, zoals voorgeschreven door de Europese Commissie, ligt op schema. Rekening houdend met marktwaarderingen van verzekeringsmaatschappijen en de aanhoudende druk op de winst en solvabiliteit in het vierde kwartaal, zal een verkoop van VIVAT, indien en wanneer gerealiseerd, naar verwachting leiden tot een aanzienlijk boekverlies.

  Meer informatie

  Neem contact op met onze Mediawoordvoerder