• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  VIVAT scoort opnieuw hoog in Eerlijke Verzekeringswijzer

  29 maart 2018

  VIVAT staat wederom in de top 3 van verzekeraars met het meest duurzame beleggingsbeleid. Op meer dan de helft van alle onderzochte thema’s haalt VIVAT de hoogste score in de sector, onder meer op de thema’s ‘Klimaatverandering’, ‘Bosbouw’ en ‘Voeding’.

  In de vijfde update over het duurzaamheidsbeleid van de zeven grootste levensverzekeraars die de Eerlijke Verzekeringswijzer donderdag publiceerde, behaalt VIVAT de beste scores op maar liefst 11 van 21 thema’s waaronder ‘Klimaatverandering’, ‘Natuur en bosbouw’.

  grafiek met scores van de eerlijke verzekeringswijzer

  Volgens het onderzoek is VIVAT de meest transparante verzekeringsgroep (score: 9) en behaalt het op de thema’s ‘Voeding’ en ‘Bosbouw’ zelfs de hoogst mogelijke score. De grootste stijging (van een 2 naar een 7) is behaald op het thema ‘Woningbouw & vastgoed’, dankzij nieuw beleid dat financiële instellingen ertoe aanzet de energieprestaties van woningen en gebouwen in hun hypothekenportefeuille te verbeteren.

  VIVAT (...) publiceert de volledige lijst van beleggingen in bedrijven en overheden. Ook geven zij inzicht in de engagementprocessen met bedrijven: (...) zij publiceert de resultaten van de interactie met bedrijven, inclusief de namen van de bedrijven, de besproken onderwerpen, doelen en deadlines. – Uit rapport van de Eerlijke Verzekeringswijzer

  Klimaatverandering

  Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen voor de komende tijd, ook voor de financiële sector. Daarom is dit één van de focusthema's binnen ons beleggingsbeleid, naast de thema’s ‘Water’ en ‘Land’. Zo heeft onze vermogensbeheerder ACTIAM voor het thema 'Klimaat' als doelstelling om de CO2-voetafdruk van haar beleggingen in 2025 met 25% en in 2040 met 40% te verminderen ten opzichte van 2010. In de Eerlijke Verzekeringswijzer scoort VIVAT op dit thema een 7, en is daarmee medekoploper. De verbetering ten opzichte van vorig jaar is te danken aan het toevoegen van beleid over veengronden en omdat we het winnen van steenkool en olie uit teerzanden als onacceptabel beschouwen. Daarnaast heeft het eigen MVO-beleid gezorgd voor 15% minder CO2-uitstoot.

  Dennis van der Putten, directeur Sustainability & Strategy bij VIVAT’s vermogensbeheerder ACTIAM, is blij met de scores. “Het is goed om te zien dat ons verantwoord beleggingsbeleid ook dit jaar weer resulteert in hoge scores in de Eerlijke Verzekeringswijzer. Wij willen met ons beleid een bijdrage leveren aan een betere wereld en tegelijkertijd een marktconform en stabiel rendement realiseren voor onze klanten. In 2018 gaan we ons beleid verder aanscherpen waarbij we ons richten op meetbare impact en de Sustainable Development Goals.”

  Lees en bekijk hier alle resultaten van de Eerlijke Verzekeringswijzer.

  Over de Eerlijke Verzekeringswijzer

  De Eerlijke Verzekeringswijzer (EVW) is een gezamenlijk project van zes non-gouvernementele organisaties: Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection. De EVW laat zien in hoeverre verzekeraars door hun investeringen bijdragen aan een sociaal rechtvaardige en duurzame wereld. Ze heeft hiermee als doel het beleggingsbeleid van verzekeringsmaatschappijen te verduurzamen en de praktijkvoering te optimaliseren. Het is de vijfde keer dat de Eerlijke Verzekeringswijzer kijkt naar het duurzaamheidsbeleid van verzekeraars.