• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  ‘Diversiteit & inclusie gaat verder dan meer bewustzijn creëren’

  3 juli 2023

  Ook Athora Netherlands besteedde afgelopen maand aandacht aan de wereldwijde Pride Month. Met progressvlaggen, regenbooggebakjes en andere activiteiten om het bewustzijn rondom diversiteit en inclusie (D&I) binnen Athora te vergroten. Maar het stopt niet na een maand. Binnen Athora zijn we heel het jaar bezig met het vergroten van bewustzijn op dit thema, bijvoorbeeld door aanpassingen door te voeren in ons personeelsbeleid en in de onze communicatie van alle Athora-labels.

  De aftrap van de Pride Month begon op 1 juni met een online broadcast die werd georganiseerd vanuit de Athora Group. Alle Athora-landenkantoren presenteerden hoe zij met het thema D&I omgaan en lieten zien welke ontwikkelingen en activiteiten er binnen hun onderdeel spelen. Verder konden Athora-medewerkers in de eerste week van Pride Month genieten van regenboogtaart, is de Progress-regenboogvlag opgehangen in Athora’s kantoren, was er een Pride-fotowedstrijd voor alle teams en werd extra aandacht aan dit onderwerp besteed via social mediakanalen en intranet.

  Ontwikkelingen D&I binnen Athora

  Diversiteit en inclusie krijgen steeds meer aandacht in de Athora Group. Sinds enkele jaren heeft Athora Netherlands een aparte Diversiteitscommissie die zich bezig houdt met het verbeteren van beleid rondom D&I, mede op basis van onderwerpen die door medewerkers worden gesignaleerd. Pride Month is een belangrijk communicatiemoment om een update te geven over de ontwikkelingen van D&I binnen de organisatie. “Onze activiteiten gaan verder dan alleen bewustzijn vergroten. We zijn bezig aanpassingen door te voeren in ons personeelsbeleid en in onze communicatie. Dat is echt een andere fase,” vertelt Derk Jan Broekema, D&I Officer bij Athora en lid van de Diversiteitscommissie. “In de cao van Athora is bijvoorbeeld niet vastgelegd hoe het ouderschapsverlof is geregeld voor vrouw-vrouw of man-man gezinnen of meer oudergezinnen. Sinds augustus vorig jaar is het ouderschapsverlof voor vaders uitgebreid. Moeders hebben natuurlijk al recht op verlof. Maar stel dat het gezin uit twee moeders bestaat, heeft de tweede moeder dan recht op vaderschapsverlof? Als we het correct willen zeggen, gaat het dus om de tweede juridische ouder. En hoe is het ouderschapsverlof geregeld bij een gezin van twee vaders als de moeder alleen draagmoeder is? Dit zijn belangrijke punten die nu worden meegenomen in de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor 2024.”

  De Diversiteitscommissie werkt ook aan de communicatie binnen Athora. Het merk Zwitserleven is bijvoorbeeld bezig om een aantal communicatiemiddelen te vernieuwen en inclusiever te maken dan nu het geval is. Derk Jan: “Zo zijn we bezig om partners van een gelijk geslacht beter te registreren in onze administratieve systemen. En om bijvoorbeeld ‘geslacht X’ toe te voegen aan de administratie van alle labels van Athora. Dit laatste betekent een ingrijpende wijziging en het vraagt enige tijd om alle systemen hierop aan te passen.”

  HR: inclusief taalgebruik en richtlijnen voor recruitment

  Binnen HR komt het thema diversiteit en inclusie vooral terug bij het werven van nieuwe collega’s. “In vacatureteksten gebruiken we zoveel mogelijk inclusief taalgebruik om niemand buiten te sluiten,” legt Marlies Schut uit. Zij is bij HR het aanspreekpunt over D&I. “Onze richtlijnen in het recruitmentbeleid zijn erop gericht om de diversiteit binnen de organisatie te vergroten. Diversiteit gaat over de verscheidenheid van onze medewerkers. We streven naar een gebalanceerd medewerkersbestand zodat onze organisatie een weerspiegeling is van de maatschappij.”

  Athora wil ook meer jongeren aantrekken en daarom kijkt HR onder meer naar het formuleren van nieuwe arbeidsvoorwaarden die beter aansluiten bij deze doelgroep. Of naar andere mediakanalen om vacatures te plaatsen. Verder werkt Athora mee in het Verbond van Verzekeraars aan richtlijnen over D&I, zodat kleinere verzekeraars ook met dit onderwerp aan de slag kunnen.

  Dat het thema leeft binnen de Athora Group en de afzonderlijke Athora-landenkantoren, blijkt wel uit het feit dat er een strategie en visie zijn ontwikkeld, KPI’s (Key Performance Indicators) zijn geformuleerd en talloze initiatieven worden ontplooid. Marlies: “We zijn nu aan het kijken hoe de business units het beleid binnen de groep met elkaar in lijn kunnen brengen, maar dan alleen op hoofdlijnen omdat de speerpunten en initiatieven voor elk land anders zijn.”