• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  Eerste plaats voor Athora Netherlands in VBDO duurzaamheidsranking

  6 september 2023 | 03:30

  Athora Netherlands heeft wederom de eerste plaats behaald in de benchmark ‘Verantwoord Beleggen door Verzekeraars in Nederland met een score van 4,5 uit 5. Elke twee jaar publiceert de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) dit onderzoek, waarin zij het duurzame beleggingsbeleid van Nederlandse verzekeraars met elkaar vergelijkt op vier gebieden: bestuur, beleid, implementatie en transparantie.

  Trots

  Jan de Pooter, Chief Executive Officer van Athora Netherlands: “Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de strategie en het beleggingsbeleid van Athora Netherlands. Ik ben dan ook trots dat dit door VBDO wordt erkend in hun benchmark. Het is voor ons alleen maar een extra aanmoediging om onze expertise hiervoor te blijven inzetten. Ik vind het ook heel positief dat we als verzekeringssector gezamenlijk goede vooruitgang blijven boeken ten aanzien van duurzaamheid. Dit is des te belangrijker gezien de grote klimaatuitdagingen waar we met z’n allen voor staan.”

  Real world impact 

  Ons duurzaam beleggingsbeleid is gericht op het maken van een positieve impact op de reële economie en de echte wereld (het principe van real world impact). Dat doen we door te investeren in bedrijven (en overheden) die vandaag al duurzame economische activiteiten ontplooien maar ook in bedrijven die belangrijk zijn voor de transitie naar een duurzame samenleving en economie. De VBDO ziet bovendien dat Athora Netherlands goed op weg is om de real world impact van zijn beleggingen inzichtelijk te maken. Zo hebben we dit jaar met onze strategische partner Cardano stappen gezet op het gebied van geo spatial data. Daarbij kan, bijvoorbeeld, worden vastgesteld welke bedrijven in onze portfolio aanwezig zijn in gebieden met een hoog risico op extreme droogte of gebieden met een kwetsbare biodiversiteit.

  Over VBDO

  De VBDO is de Nederlandse Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Sinds haar oprichting in 1995 werkt VBDO aan een meer duurzame en verantwoorde kapitaalmarkt, in de overtuiging dat dit leidt tot een gezondere en meer rechtvaardige wereld. Als onafhankelijke vereniging is VBDO een gedreven aanjager, motivator en kennisleider voor verantwoord beleggen onder financiële instellingen en duurzame bedrijfsvoering bij beursgenoteerde bedrijven. De leden bestaan uit institutionele en particuliere beleggers, alsmede een aantal vooraanstaande niet-gouvernementele organisaties. VBDO vertegenwoordigt daarmee ruim 80% van het door Nederlandse beleggers belegd vermogen en wordt gezien als een belangrijke en gerespecteerde gesprekspartner voor onder meer de media en politiek.

  Bezoek VBDO