• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  Athora Netherlands is verzekeraar met grootste ‘klimaatcommitment’

  30 september 2021

  In het nieuwste onderzoek van de Eerlijke Geldwijzer (EGW) komt Athora Netherlands naar voren als de verzekeraar met het grootste ‘klimaatcommitment’. Het rapport van de EGW, dat vandaag is verschenen, beoordeelt de toezeggingen, het beleid, de strategieën en actieplannen van financiële instellingen in Nederland als het gaat om de verantwoordelijkheid om klimaatverandering tegen te gaan. Na de Volksbank (8.6) scoort Athora Netherlands een 8.4 en is daarmee de verzekeraar met de beste klimaatplannen.

  Om de klimaatplannen van financiële instellingen te beoordelen heeft de EGW gekeken naar twaalf criteria op zes belangrijke dimensies van een goed klimaatplan. Zoals het in lijn brengen van de beleggingsportefeuille met het Klimaatakkoord van Parijs, het hanteren van een betrouwbare meetmethode voor de CO2-voetafdruk en het maken van een actieplan voor het uitfaseren van fossiele brandstoffen. De EGW noemt de klimaatplannen van de meeste financiële instellingen ontoereikend, maar ziet in het moederbedrijf van Zwitserleven en Reaal een voorloper op het gebied van klimaatbeleid.

  Concrete doelstellingen

  De goede score in dit onderzoek dankt Athora Netherlands aan een aantal factoren. Zo meet Athora Netherlands de eigen carbon footprint over de volle breedte en rapporteert daar transparant over in het jaarverslag. Ook hebben we concrete doelstellingen voor een gefaseerde reductie van broeikasgassen (50% in 2030, 75% in 2040 en 100% in 2050) vastgesteld. Daarnaast verwachten we van bedrijven waarin we investeren, ook dat zij concrete en meetbare doelstellingen hebben om bij te dragen aan het voorkomen van de opwarming van de aarde met meer dan 1,5 graad.

  Stimulans

  In juli werd Athora Netherlands al goed beoordeeld door de EGW in het onderzoek naar mensenrechtenschendingen en eind augustus riep de VBDO Athora Netherlands uit tot de verzekeraar met het meest duurzame beleggingsbeleid. De uitkomst van het jongste EGW-rapport betekent opnieuw een belangrijke aanmoediging om dit thema veel aandacht te blijven schenken. Sustainability manager Jan Willem de Vaal: “Hopelijk is dit onderzoek ook voor andere financiële instellingen een extra motivatie om te blijven doorpakken op het gebied van klimaatverandering. Want dat is nu belangrijker dan ooit. Voor Athora Netherlands is de uitkomst van het rapport een grote stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg en - waar nodig - het beleid steeds verder aan te scherpen en te implementeren.“

  Meer weten?

  Alle criteria en scores per onderdeel lees je in het rapport van de Eerlijke Geldwijzer over klimaatcommitment.