• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  Athora-kantoor Alkmaar behaalt opnieuw hoge duurzaamheidsscore

  15 januari 2021

  Het kantoorpand van Athora Netherlands in Alkmaar is opnieuw gecertificeerd volgens de methode BREEAM-NL In-Use. De objectieve toets vergelijkt de duurzaamheidsprestatie van bestaande gebouwen en geeft handvatten voor verdere verduurzaming. Als enige bestaande gebouw in Alkmaar ontving het maar liefst drie sterren op ‘Asset’, vier sterren op ‘Beheer’ en drie sterren op ‘Gebruik’. Het Alkmaarse kantoor is daarmee een van de duurzaamste gebouwen in de omgeving. Zeker nu er onlangs ook zonnepanelen op het dak zijn geplaatst.

  BREEAM is een complexe methodiek, die vooral bedoeld is om concrete verbeterpunten boven water te krijgen op het gebied van duurzaamheid. Daarom had Manager Kwaliteit, Arbo en Milieu Jeffrey Buurs eigenlijk liever nog een verbetering van de score gezien ten opzichte van drie jaar geleden, legt hij uit. “Ons kantoor in Alkmaar gebruikt geen aardgas en voor zaken als een warmte-koudeopslag, energiezuinige verlichting, beplanting rondom het gebouw en duurzame mobiliteit hadden wij altijd al veel aandacht. Daarom wordt het steeds uitdagender om ruimte voor verbetering te vinden in een bestaand gebouw als het onze. Zeker ook omdat de wet- en regelgeving op duurzaamheid steeds strenger wordt. Toch is de score van respectievelijk drie, vier en drie sterren er een die maar weinig vergelijkbare gebouwen in de omgeving halen.”

  Realtime monitoring waterverbruik

  Er zijn meerdere zaken die er positief uitspringen als Jeffrey Buurs inzoomt op de resultaten van het uitgebreide onderzoek, dat al met al 400 uur van de speciaal opgerichte werkgroep in beslag heeft genomen. “Waar wij het als Athora bijvoorbeeld echt goed doen, is op het gebied van afvalscheiding. We voeren actief afvalmanagement en monitoren of de afvalstromen juist worden aangeboden aan de verwerker. Op het gebied van energie springt waterbesparing er positief uit. Zo hebben we vorig jaar een tool in gebruik genomen, waarmee we realtime ons waterverbruik kunnen monitoren. Zo kun je veel sneller lekkages opsporen en voorkomen we eventuele waterverspilling.”

  Bekijk het BREEAM-certificaat voor meer informatie over de scores op de verschillende onderdelen.

  106 zonnepanelen op het dak

  Om Athora’s duurzame huisvestingsbeleid kracht bij te zetten en ervoor te zorgen dat de duurzaamheidsmeting van BREEAM over drie jaar nog hoger zal uitpakken, zijn al concrete stappen ondernomen. “Onlangs zijn op het dak in Alkmaar 106 zonnepanelen geplaatst, die samen goed zijn voor 28.832 kWh, wat gelijk staat aan het jaarlijkse stroomgebruik van zo’n tien huishoudens,” aldus Jeffrey Buurs. “Daarmee kunnen we dus een mooie besparing op ons eigen energieverbruik realiseren."

  Meer verbetermogelijkheden

  Verder zijn er uit het BREEAM-onderzoek meer goede aanknopingspunten voor verdere verbetering naar voren gekomen. “Voor de komende jaren zien we vooral verbetermogelijkheden op de onderdelen Beheer en Gebruik. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbeteren van duurzaamheid in de gehele keten. Door verdere samenwerking met onze leveranciers kunnen we op dit onderdeel nog meer winst behalen. Voor verbeteringen op het thema Gebruik verwacht ik vooral veel van innovaties in de markt, die ons verder kunnen helpen verduurzamen.”

  Over BREEAM

  De BREEAM-NL methodiek (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) toetst gebouwen op drie verschillende onderdelen: Asset, Beheer en Gebruik. Bij Asset gaat het over gebouw-gebonden zaken zoals een warmte-koudeopslag of nabijheid van het openbaar vervoer. Bij Beheer wordt gekeken naar beleidsmatige zaken, zoals het meten van luchtkwaliteit, schoonmaakbeleid of het monitoren van energieverbruik. Het derde onderdeel Gebruik toetst op maatregelen richting de gebruikers van het pand. Binnen die drie onderdelen wordt vervolgens op negen verschillende aspecten getoetst, waaronder energie, water, vervoer. De certificering is drie jaar geldig.