• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  Vooruitblik Prinsjesdag 2021

  19 augustus 2021

  prinsjesdag-2021.jpg

  Traditiegetrouw publiceert Athora Netherlands de dag na Prinsjesdag de Prinsjesdagspecial, een uitgebreide analyse van de belangrijkste wijzigingen in de kabinetsplannen. Kees van Oostwaard, senior tax lawyer bij Athora Netherlands blikt nu alvast vooruit; wat weten we al over de fiscale plannen?

  Het kabinet is demissionair en het is nog niet duidelijk of er op Prinsjesdag – 21 september – een nieuw kabinet is. Als het huidige demissionaire kabinet het Belastingplan 2022 indient, zullen naar verwachting geen verstrekkende maatregelen worden gepresenteerd. Het huidige kabinet heeft al wel een opsomming met de globale inhoud van het belastingplan gepubliceerd. Daarnaast zal voor het eerst de Eerste- en Tweede Kamer dit jaar het pakket aan belastingplannen enkele dagen vóór Prinsjesdag onder embargo ontvangen zodat zij meer tijd hebben om de wetgeving te bestuderen voorafgaand aan de parlementaire behandeling van de fiscale wetgeving.

  Pensioen

  Na het sluiten van het Pensioenakkoord in 2020, stond de invoering van de daaruit voortvloeiende wettelijke aanpassingen voorzien voor 1 januari 2022. Die datum zal niet worden gehaald, mede door de vele reacties op de consultatieversie van het wetsvoorstel. Inmiddels heeft minister Koolmees aangegeven dat nu gestreefd wordt naar invoering van de plannen per 1 januari 2023. Het indienen van de plannen bij de Tweede Kamer wordt begin 2022 verwacht.
  Het wachten is onder meer op aanpassing van de al aangenomen wetgeving voor ‘het bedrag ineens’. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer in november 2020 werd vastgelegd dat ‘het bedrag ineens’ mag worden ontvangen op het moment waarop de uitkering ingaat of in februari volgend op het jaar waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt. Dat zorgt voor meer complexiteit in de administratie bij de pensioenuitvoerder. De Eerste Kamer gaf minister Koolmees daarom de opdracht met een alternatieve uitvoering te komen die minder ingewikkeld is. Het kan zijn dat minister Koolmees een dergelijk alternatief in de slipstream van Prinsjesdag aan het parlement zal aanbieden.

  Lijfrente- en kapitaalverzekeringen

  Op het gebied van lijfrenten en kapitaalverzekeringen worden op dit moment geen wijzigingen verwacht.

  Eigen woning

  In het overzicht met de aangekondigde voorstellen voor Prinsjesdag staan ook wijzigingen van de eigenwoningregeling vermeld, zonder verdere toelichting. Deze wijzigingen hebben te maken met de gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen woning door fiscale partners en op het overlijden van een van de partners.
  Voor de overdrachtsbelasting is een herformulering van de antimisbruikbepaling in de overdrachtsbelasting van de woningwaardegrens voor de startersvrijstelling aangekondigd.

  Daarnaast is een regeling aangekondigd hoe rekening te houden met onvoorziene omstandigheden die zich voordoen voordat de woning in bezit wordt verkregen, terwijl de koop niet meer ontbonden kan worden. Naar verwachting maakt het kabinet hiermee duidelijk op welke wijze in onvoorziene  gevallen een starter de woning toch niet als hoofdverblijf kan gaan gebruiken en het starterstarief toch in stand kan blijven. Voor de startersvrijstelling is het immers noodzakelijk dat de woning als hoofdverblijf wordt gebruikt.

  Box 3

  Box 3, inkomsten uit sparen en beleggen, blijft de gemoederen bezig houden, zeker als het gaat om de lage rente die spaarders op hun tegoed ontvangen. Onlangs oordeelde Rechtbank Noord-Nederland dat de vermogensrendementsheffing over 2017 en 2018 in strijd is met het discriminatieverbod van artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit dwingt de Belastingdienst nog niet om de heffing te wijzigen. Dat is aan de wetgever.
  Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer nog geïnformeerd over de juridische problemen met een (tijdelijke) tegenbewijsregeling voor een afgebakende groep belastingplichtigen met (vrijwel) uitsluitend spaargeld. Ook heeft hij de uitkomsten naar de Kamer gezonden van een onderzoek over de beschikbaarheid van informatie benodigd voor een box-3-heffing op basis van werkelijk rendement. Heffing op basis van werkelijk rendement zal niet tijdens de komende Prinsjesdag worden aangekondigd. Wel heeft de Tweede Kamer vlak vóór het zomerreces nog een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om met een tussentijdse oplossing te komen voor spaargeld in box 3. Het uitwerken van plannen voor een heffing op basis van werkelijk rendement zal in ieder geval worden overgelaten aan een nieuw kabinet.

  Kees van Oostwaard, Fiscale Zaken Athora Netherlands

  Op 22 september (de dag na Prinsjesdag) publiceert de afdeling Fiscale Zaken de Prinsjesdagspecial, waarin de fiscalisten binnen Athora Netherlands een uitgebreide analyse geven van de belangrijkste wijzigingen in de Kabinetsplannen.

  De publicatie is te lezen op de website Financieelactief.nl. Het is ook mogelijk om daar te abonneren op de gratis nieuwsbrief.

  Disclaimer: De Informatie in dit artikel is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Hoewel de Informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Athora Netherlands niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.