• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  Athora Netherlands ondertekent Finance for Biodiversity Pledge

  22 september 2021

  Athora Netherlands is één van de 75 financiële instellingen die de Finance for Biodiversity Pledge heeft ondertekend. Met het tekenen van de Biodiversity Pledge, onderstrepen we het belang van de bescherming en het herstel van biodiversiteit. Dankzij deze samenwerking kunnen we als financiële sector een bijdrage leveren aan een nijpend wereldwijd probleem.

  De Finance for Biodiversity Pledge is een initiatief van een groep Europese financiële instellingen. De ondertekenaars roepen wereldleiders op actie te ondernemen om natuurverlies in dit decennium terug te draaien, vooruitlopend op de Conference of the Parties (COP15) van de Verenigde Naties over biodiversiteit in oktober 2021. Tijdens deze conferentie worden nieuwe, wereldwijde afspraken gemaakt om de natuur te beschermen en het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan.

  Het tekenen van de Pledge sluit aan bij ons duurzaam beleggingsbeleid. We willen niet investeren in bedrijven die ernstige schade toebrengen aan het milieu, zoals vervuiling, verlies aan biodiversiteit en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Tegelijkertijd beleggen we in bedrijven die afhankelijk zijn van gezonde en gevarieerde ecosystemen, zoals voedselproducenten.

  Vijf doelen
  De ondertekenaars van de Pledge committeren zich aan vijf doelen op het vlak van biodiversiteit: onderlinge samenwerking en kennisdeling, bedrijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid, de impact van beleggingen op biodiversiteit vaststellen, duidelijke doelen stellen om positieve impact te vergroten én daar vervolgens transparant over rapporteren. Met als uiteindelijke doel een positieve bijdrage te leveren aan het behoud van biodiversiteit.

  Jan de Pooter, CEO van Athora Netherlands: “Het verlies van biodiversiteit door menselijk handelen is een risico voor de samenleving én de financiële sector. Als pensioen- en levensverzekeraar willen we daarom via onze beleggingen een bijdrage leveren aan biodiversiteitsherstel en een positieve impact hebben op de wereld om ons heen. We kijken uit naar de samenwerking met de andere ondertekenaars en de mooie resultaten die we samen kunnen behalen.”

  Als pensioen- en levensverzekeraar willen we bedrijven en landen stimuleren om zich voor te bereiden op de uitdagingen waar we samen voor staan. Athora Netherlands probeert de weg te effenen naar een duurzame samenleving en tegelijkertijd financieel rendement op de lange termijn te genereren voor onze klanten. Meer weten over ons duurzame beleggingsbeleid? Lees hier verder.