• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  “Verantwoord beleggen zorgt voor verdieping”

  10 oktober 2018

  Dennis van der Putten

  Dennis van der Putten is opgenomen in de ‘Duurzame 100’ van dagblad Trouw. De director Sustainability & Corporate Strategy van ACTIAM, behoort volgens het dagblad tot de honderd groene doeners en denkers van het afgelopen jaar. Wat maakt van der Putten een ‘groene’ denker?

  Donderdag 11 oktober publiceerde Trouw een speciale bijlage over de Duurzame 100. Uit een lijst van zo’n vijfhonderd namen heeft een onafhankelijke jury van twaalf experts de honderd duurzaamste Nederlanders gekozen en gerangschikt. Van der Putten is nieuwkomer op de lijst.

  ACTIAM profileert zich als duurzame belegger. Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
  “Toen ik begin twintig was, begon ik te werken op een afdeling financieel advies van de Rabobank, een nogal een stille club die advies gaf aan klanten van de bank. Aan de andere kant van de vloer bevond zich de zogenaamde ‘beurstafel’, waar collega’s zich bezig hielden met beleggen. De telefoon ging daar altijd, er was veel actie en het financiële nieuws van de dag werd op de voet gevolgd. Die hectiek en de snelheid van handelen sprak mij erg aan en ik besloot de overstap te maken. Een paar jaar later ging ik aan de slag bij SNS Reaal (Manager Beleggingsfondsen) en bij Zwitserleven, waar de insteek was om vooral duurzaam te beleggen. Om heel eerlijk te zijn was ik daar in eerste instantie een beetje huiverig voor. Het snelle beleggen was financieel gedreven en de resultaten waren op heel korte termijnen zichtbaar. Maar duurzaam beleggen... wat levert het op? Bij SNS Assetmanagement (het huidige ACTIAM) waren ze echter al vergevorderd en goed in verantwoord beleggen. Ik heb gezien dat het een gezond financieel rendement oplevert. Inmiddels is de liefde voor verantwoord beleggen aangewakkerd. Het zorgt voor verdieping. We willen allemaal in een leefbare wereld leven, de vraag is: hoe dragen we daar met z’n allen aan bij? Ik ben in de loop der jaren steeds groener en duurzamer gaan denken. Ook onze klanten geven aan dat ze verantwoord beleggen belangrijk vinden. Tegelijkertijd wordt de noodzaak steeds duidelijker; ik zie het als onze plicht.”

  Hoe geven klanten aan dat ze het belangrijk vinden?
  “In mijn tijd bij Zwitserleven zijn we begonnen om actief naar buiten te treden. We zochten contact met klanten en maatschappelijke organisaties die geïnteresseerd waren in duurzaamheid, zoals Oxfam Novib. We gingen bij hen op bezoek. Aan de eettafel ontstondener gesprekken waarin je de echte vragen en gedachtegangen van klanten recht in je gezicht kreeg. Dat was heel leerzaam. Daarna werd duurzaamheid een integraal onderdeel bij de beleggingen van Zwitserleven. Je belegt immers met het geld van anderen en dat moet een positieve impact hebben. De dromen en doelstellingen van klanten zijn daarin belangrijk. Beleggen in de tabaksindustrie bleek voor veel klanten problematisch, maar het was de afgelopen honderd jaar wel de best presterende sector. Bij ACTIAM hebben we twee jaar geleden besloten om beleggingen in tabak uit te sluiten. Daarnaast zeggen we nee tegen samenwerken met bedrijven die zich inlaten met bijvoorbeeld kinderarbeid, wapenproductie en/of bedrijven met een corrupt verleden.”

  Waaraan kun je nog meer merken dat het belangrijk is om groener en duurzamer te denken?
  “Dat belang zie je terug in veel maatschappelijke ontwikkelingen. De wereldbevolking groeit enorm hard: in 2050 leven we met tien miljard mensen op deze aarde. Hoe gaan we dat doen qua voedsel, energie, en de uitstoot van CO2 bijvoorbeeld? Ook zien we de noodzaak in de klimaatontwikkelingen: toenemende droogte, stormen, orkanen. Het levert zo veel schade op, bepaalde sectoren lopen daardoor grote risico’s en kampen ineens met mindere bedrijfsresultaten. Daarom moeten we meer vooruit kijken. Daarnaast groeit de maatschappelijke belangstelling voor deze thema’s en hebben we het meest duurzaam-georiënteerde kabinet ooit. Ook de bewegingen van de politiek zijn belangrijk; als je weet dat het kabinet van plan is om de kolencentrales te sluiten, dan is het natuurlijk niet logisch om nog in dergelijke bedrijven te beleggen.”

  VIVAT zet stevig in op innovatie, wat vind je daarvan?
  “Er wordt inderdaad zwaar ingezet op innovatie bij VIVAT, met een apart team en dat is super om te zien. Het is noodzakelijk, ook voor ACTIAM, omdat je leidend wilt zijn. Voor ACTIAM is dat innovatieve het duurzame karakter. De producten die we bieden, hebben een belangrijke maatschappelijke rol en je merkt dat de klant dat ook verwacht. Klanten die last hebben van de gevolgen van extreme weersomstandigheden en klimaatverandering, verwachten niet dat wij met onze beleggingen bijdragen aan diezelfde klimaatverandering. Ook wij moeten blijven doorontwikkelen. Je ziet echter dat steeds meer vermogensbeleggers inzetten op duurzaamheid, en dat is uiteraard mooi. Als ACTIAM moeten wij laten zien hoe we anders zijn en waarin we ons onderscheiden.”

  Hoe ga je dat doen, dat verder onderscheiden?
  “Het gebruik van data is voor onze sector altijd al heel erg van belang geweest. Daar maken we ook steeds meer stappen in. Onze nieuwste stap is het inzichtelijk maken, aan de hand van data, hoe duurzaam we bezig zijn. We gaan de data die we al hebben – vooral financiële data – combineren met duurzaamheidsdata. Vooral in verhouding tot de zogenaamde ESG-criteria (Environmental, Social & Governance, red.). We willen bijvoorbeeld van al onze beleggingen tonen wat de impact is op de uitstoot van CO2 en watervervuiling. Per portefeuille meten we zo de impact op het klimaat en geven we meer inzicht in de klimaatrisico’s. We zijn in gesprek met een start-up die met satellietfoto’s de ontwikkelingen laat zien wat betreft ontbossing. We willen duurzaamheid financieel-materieel maken en ongedefinieerde risico's van portefeuilles blootleggen. Met dat inzicht kunnen we stappen zetten om risico’s te verkleinen. Zo gaan we van inzicht naar impact.”

  Hoe gaan klanten daarvan profiteren?
  “De institutionele markt heeft in toenemende mate te maken, zowel op nationaal als op Europees niveau, met wet- en regelgevingen en kabinetsplannen. Daar komt ook de toenemende mate van toezicht bij vanuit organen zoals De Nederlandsche Bank (DNB). Daarnaast wordt er op Europees niveau steeds meer gestimuleerd om te beleggen in bedrijven met een lage CO2-uitstoot. Dat vraagt nogal wat van bijvoorbeeld pensioenfondsen en verzekeraars. Met een nieuw serviceconcept willen we ze gaan helpen. Daarbij maken we gebruik van de kennis en kunde die we hebben opgebouwd in de laatste vijfentwintig jaar. Want zo lang is ACTIAM al bezig met duurzaamheid. We willen klanten ontzorgen op dit vlak en de druk van die toenemende wet- en regelgeving bij hen verlichten. We geven inzicht in de portefeuilles van de klant en hoe duurzaam die zijn. We meten de beleggingen door op ESG-risico’s en laten zien wat de positieve impact is. Om dit te kunnen is er veel informatie en data nodig. Wij hebben het vormgegeven door een exclusieve samenwerking aan te gaan met Util, een fintech-partij uit Oxford. Zij gebruiken allerlei technieken zoals social media scraping en machine learning. Mede met die informatie hebben we inmiddels een ‘dashboard’ en rapportage-lijn gebouwd die uniek is. Op deze informatie hebben we ook een innovatie beleggingsstrategie ontwikkeld die eind dit jaar beschikbaar komt. Nieuw daarbij is dat we als eerste grote vermogensbeheerder gaan beleggen met een positieve impact op de ‘Sustainable Development Goals’. Wanneer we deze internationale doelen bereiken, hebben we een duurzame samenleving. Het is het antwoord op de vraag: hoe gaan we om met die sterk groeiende wereldbevolking en de uitdagingen. Dat vraagt om innovatie en is daarmee een ontzettend interessant beleggingsthema. Zo combineren we sociaal maatschappelijke vraagstukken aan een goed financieel rendement. Dat maakt ons uniek.”