• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  VIVAT scoort wederom goed bij Eerlijke Verzekeringswijzer

  29 juni 2018

  Met een fraaie score van 9,2 komt VIVAT opnieuw goed uit de bus in het meest recente onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer (EVW). In samenwerking met Profundo keek de EVW hoe goed organisaties omgaan met het thema ‘mensenrechten in de grondstoffensector’. Met deze score bezet VIVAT de tweede positie in het onderzoek onder Nederlandse verzekeraars.

  In het onderzoek heeft de EVW tien bedrijven onder de loep genomen die betrokken zijn of zijn geweest bij mensenrechtenschendingen. Per geval is door de EVW beoordeeld in hoeverre verzekeraars hun invloed hebben ingezet om deze bedrijven ter verantwoording te roepen om zo de negatieve impact van de mensenrechtenschendingen terug te dringen en in de toekomst te voorkomen.

  De totale score is opgedeeld in vier verschillende onderdelen waarbij VIVAT uitblinkt op de onderdelen ‘Issue and risk qualification’ en ‘Monitoring of the engagement progress’. De EVW stelt vast dat VIVAT ieder kwartaal een screening uitvoert op al haar beleggingen, concrete doelen opstelt en de voortgang monitort. Ook krijgt VIVAT waardering voor het feit dat het transparant is over haar beleggingsbeleid en de lopende engagementtrajecten en uitsluitingen.

  Hulde aan ACTIAM

  De hoge score is uiteraard voor een groot deel te danken aan het verantwoorde (beleggings-)beleid van ACTIAM. Ook het komende jaar zal VIVAT, via haar vermogensbeheerder ACTIAM, zich inspannen om beleid en prestaties verder te optimaliseren. Hiervoor is ACTIAM onder meer bezig met het ontwikkelen van een ESG-dashboard (ESG staat voor Environmental, Social and Governance criteria aan de hand waarvan potentiële investeringen worden beoordeeld. Met dit dashboard kan ACTIAM de individuele ESG-scores van bedrijven inzichtelijk maken en deze scores laten meewegen in investeringsbesluiten. Dit leidt tot meer transparantie, zowel intern als extern, over de manier waarop bedrijven omgaan met mensenrechten.

  image scores Eerlijke Verzekerings Wijzer

  Lees hier alles over het onderzoek op de site van de Eerlijke Verzekeringswijzer