• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  Athora Netherlands biedt leeg kantoorpand aan voor opvang Oekraïense vluchtelingen

  30 september 2022

  wb-vanaf-passage.jpg

  Het leegstaande kantoor van Athora Netherlands aan de Wognumsebuurt in Alkmaar wordt ingezet om tijdelijk circa 300 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Daarover hebben Athora Netherlands en de Gemeente Alkmaar overeenstemming bereikt. Athora stelt het leegstaande pand om niet ter beschikking aan de gemeente. Die zal op haar beurt de locatie geschikt maken voor tijdelijke bewoning. Naar verwachting kunnen de eerste Oekraïners begin 2023 hun intrek nemen.

  Athora-medewerker Bas Jansen die even verderop in het Alkmaarse kantoor van Athora aan de Torenburg werkt, kwam met het idee om in het leegstaande kantoor vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. “Ik kwam tot voor kort dagelijks langs ons leegstaande pand in Alkmaar. Dus toen ik hoorde dat er zo'n groot tekort is aan goede opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen, was voor mij één plus één twee en stuurde ik een e-mail aan onze CEO Jan de Pooter met dit voorstel.” De suggestie van Bas Jansen werd meteen enthousiast overgenomen door de vastgoedafdeling en de Executive Board van Athora. 

  Helpende hand 

  CEO Jan de Pooter is blij dat Athora de gemeente Alkmaar kan ondersteunen in haar maatschappelijke opgave om vluchtelingen onderdak te bieden: “Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het DNA van onze organisatie. Dat blijkt wel uit het feit dat onze medewerkers zelf met dit soort ideeën aankomen. We steunen dit initiatief als Athora dan ook van harte. Het is belangrijk dat ook het bedrijfsleven de helpende hand uitsteekt om maatschappelijke problemen aan te pakken. Zodra de vluchtelingen zijn ingetrokken, gaan we kijken op wat voor manieren we hen vanuit onze organisatie nog verder kunnen ondersteunen.”  

  Herontwikkelen 

  Athora en de gemeente Alkmaar gaan de overeenkomst in principe aan voor één jaar. Daarna wordt van beide kanten bekeken of verlenging van de samenwerking nog nodig is. Voor de langere termijn wordt nagedacht over een passende nieuwe bestemming voor het pand aan de Wognumsebuurt, vertelt vastgoedspecialist Leon Scheffe. “Wij onderzoeken de mogelijkheid om het gehele perceel te herontwikkelen tot een hoogstedelijke, groene, duurzame aantrekkelijke nieuwe wijk met een mix van woningen, voorzieningen en ruimte voor werkgelegenheid. Dit voornemen past in de grotere herontwikkeling van het gehele stationsgebied.”  

  Woningnood 

  Straks levert Athora daarmee een bijdrage aan een ander groot maatschappelijk probleem: de woningnood. Leon Scheffe: “Voor de regio Noord-Holland Noord geldt dat er in totaal ruimte is voor 40.000 extra woningen, waarbij het zwaartepunt in de Regio Alkmaar zal komen te liggen. Met een mogelijke herontwikkeling van de Wognumsebuurt in het stationsgebied kan Athora hier enerzijds een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren aan het actuele woningtekort in Nederland en anderzijds de waarde van haar bezit optimaliseren. Dat is echter een traject van de lange adem. Daarom is het erg prettig dat we voor de tussenliggende periode deze nuttige bestemming voor het gebouw hebben gevonden.”