• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  Vooruitblik Prinsjesdag 2020

  28 augustus 2020

  Focus op stimulering economie en in afwachting van Box 3-plannen

  Op de derde dinsdag van september is het Prinsjesdag en maakt de regering haar (fiscale) voorstellen voor het jaar 2021 bekend. Traditiegetrouw publiceert VIVAT rond die periode de Prinsjesdagspecial, een uitgebreide analyse van de belangrijkste wijzigingen in de kabinetsplannen. Kees van Oostwaard, senior tax lawyer bij VIVAT blikt alvast vooruit.

  De coronacrisis zal een belangrijke invloed hebben op de plannen die het kabinet op Prinsjesdag 2020 presenteert. De focus ligt daarbij op stimulering van de economie met als belangrijk doel het behoud van werkgelegenheid. Ook het programma is vanwege het coronavirus anders dan gebruikelijk. De rijtoer in de Glazen Koets gaat niet door, de koning leest de Troonrede voor in de Grote Kerk in plaats van de Ridderzaal en dit jaar is er geen publiek bij Prinsjesdag. Uiteraard is de ceremonie wel via televisie te volgen.

  Geen actie op rapportages

  De afgelopen periode verschenen uitgebreide rapporten als Ruimte voor wonen en Bouwstenen voor een beter belastingstelsel. Het huidige kabinet onderneemt geen actie op de uitkomsten en aanbevelingen die daaruit volgen. Dat is aan een nieuw kabinet. De komende Prinsjesdag is daar dus nog niets van te merken.

  Pensioenakkoord

  Nadat in juni 2019 het Principeakkoord pensioen tot stand kwam, heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een jaar later de zogenoemde Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord naar de Tweede Kamer gezonden, waarin het Principeakkoord nader is uitgewerkt. Toch is daar in de plannen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd waarschijnlijk weinig van te merken. Het is wachten op de concrete uitwerking die vóór het einde van het jaar naar de Tweede Kamer wordt gestuurd en op een wetsvoorstel dat niet eerder dan in 2021 zal worden ingediend.

  Toch kan er rond Prinsjesdag wel een wetsvoorstel op pensioenterrein verschijnen. Al enige tijd zit het wetsvoorstel ‘Bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ in de pijplijn en dat wetsvoorstel zou zo maar eens rond Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gezonden kunnen worden. En in juli van dit jaar is als uitvloeisel van het Pensioenakkoord het wetsvoorstel ‘Wet verandering koppeling AOW-leeftijd’ bij de Tweede Kamer ingediend.

  Nieuw plan voor aanpassing box 3

  Vorig jaar kondigde de toenmalige staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, aan om met verschillende forfaitaire rendementen te gaan werken voor spaarsaldi enerzijds en overige bezittingen anderzijds. Die gedachte leidde tot veel kritiek. Snels opvolger, Hans Vijlbrief, schoof daarom in juni 2020 het idee van zijn voorganger aan de kant en kondigde aan om op Prinsjesdag met een nieuw plan te komen. De staatssecretaris wil iets eenvoudigs doen en denkt aan het verhogen van de vrijstelling in box 3. Hij laat diverse mogelijkheden onderzoeken om hier geld voor vrij te spelen.

  Levensverzekeringen en eigen woning

  Op het terrein van lijfrenten, kapitaalverzekeringen en hypotheken worden geen wijzigingen verwacht. Zoals hiervoor aangegeven liggen er uitgebreide rapporten die voor wijzigingen kunnen zorgen. Denk aan herziening van de eigenwoningregeling, een verlaging van de grondslag voor pensioenopbouw (de ‘aftopppingsgrens’) of afschaffing van de Fiscale Oudedagsreserve. Maar met de verkiezingen in het vooruitzicht  - voorzien voor 17 maart 2021 - gaat dit kabinet nog niets doen met deze uitgebreide en mogelijk ingrijpende onderzoeken en voorstellen.

  Kees van Oostwaard, senior tax lawyer, VIVAT Fiscale Zaken

  Op 16 september (de dag na Prinsjesdag) publiceert de afdeling Fiscale Zaken de Prinsjesdagspecial, waarin de fiscalisten binnen VIVAT een uitgebreide analyse geven van de belangrijkste wijzigingen in de Kabinetsplannen.

  De publicatie is te lezen op de website Financieelactief.nl. Het is ook mogelijk om daar te abonneren op de gratis nieuwsbrief.