• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  Uitdagingen

  Athora ziet op verschillende terreinen uitdagingen:

  Klimaatverandering

  De effecten van klimaatverandering kunnen van invloed zijn op de bedrijfsvoering en solvabiliteit van Athora. Daarom zullen we ook SDG 13 – die dringende actie voorschrijft om klimaatverandering en haar impact te bestrijden – opnemen in onze strategische doelstellingen.

  Verduurzamen aandelenportefeuille

  Zwitserleven streeft voor haar pensioenklanten naar een onbezorgde toekomst in een wereld die ertoe doet. Daarom wordt 20% van de aandelenportefeuille in de unit linked pensioenportefeuille belegd in een nieuw door ACTIAM opgericht impact fonds. Dit fonds belegt specifiek in een aantal van de SDGs. Met deze investering is ruim € 300 Mio. gemoeid. Op de overgebleven 80% wordt in 2019 een duurzaam beleid ingevoerd.

  Diversiteit en Inclusie

  Athora wil een bijdrage leveren aan gendergelijkheid (SDG 5) en het verminderen van ongelijkheid (SDG 10) door deze thema’s te integreren in het gekozen thema ‘Goed werkgeverschap’ (SDG 8). Lees meer over het huidige beleid