• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  Fundamentele Beleggingsbeginselen

  Onze sociaal-ethische criteria, waaraan beleggingen ten minste moeten voldoen

  De basis van ons beleid is dat bedrijven en landen aan onze sociaal-ethische principes, onze Fundamentele Beleggingsbeginselen, moeten voldoen. Deze beginselen vormen het uitgangspunt voor onze beleggingen. Bedrijven en landen die niet aan deze beginselen voldoen, vertonen wat ons betreft onaanvaardbaar gedrag.

  Beginselen op het gebied van milieu

  Geen systematische betrokkenheid bij ernstige milieuschade

  We willen niet beleggen in activiteiten die ernstige schade toebrengen aan het milieu. Wij zijn zeer kritisch op vervuiling, verlies aan biodiversiteit en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Athora Netherlands sluit bedrijven uit die internationale afspraken niet naleven.

  Beginselen op het gebied van de mens(-heid)

  Respecteren van fundamentele mensenrechten

  Bedrijven en landen hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren. Bedrijven en landen die mensenrechten respecteren - denk aan het recht op gezondheid, op onderwijs, op toegang tot energie, water en sanitaire voorzieningen - behalen meer dan alleen een financieel gezond rendement.

  Respecteren van fundamentele arbeidsrechten

  Athora Netherlands sluit zich op dit gebied aan bij internationale normen. Dus geen kinderarbeid, geen dwangarbeid en geen discriminatie op de werkvloer, maar wel vrijheid van vakvereniging en het recht op collectieve onderhandelingen.

  Geen betrokkenheid bij controversiële wapens

  Wij beleggen niet in de productie, ontwikkeling, verkoop of distributie van controversiële wapens of gerelateerde activiteiten en de verkoop van wapens aan burgers. Bovendien beleggen we niet in bedrijven en landen die militair materieel aan militaire regimes leveren.

  Beginselen op het gebied van maatschappij

  Respecteren van internationale sancties

  Athora Netherlands sluit bedrijven en landen uit waaraan sancties zijn opgelegd door internationale organisaties die binnen de regels van het recht handelen, zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie.

  Geen systematische betrokkenheid bij fraude, corruptie of belastingontduiking

  Corruptie heeft veel gezichten. Denk aan omkoping, afpersing, fraude, samenzwering, witwassen, belastingontduiking en vriendjespolitiek. Bij Athora Netherlands worden landen en bedrijven die zich structureel met zulke praktijken inlaten niet in de beleggingsportefeuille opgenomen.

  Geen significante betrokkenheid bij producten en ondernemingen die schade toebrengen aan de volksgezondheid of dierenwelzijn

  We beleggen niet in bedrijven en landen die informatie achterhouden, vervalsen of verdraaien, zodat we de productveiligheid en de volksgezondheid kunnen beschermen. Athora Netherlands behaalt rendement zonder te beleggen in de productie van tabak en pornografie of in aanbieders van gok- en loterijspellen. Athora Netherlands belegt niet in bedrijven en landen die zich schuldig maken aan misstanden op het gebied van dierenwelzijn. Aan de handel in beschermde diersoorten en planten alsook dierproeven voor cosmetische en huishoudelijke doeleinden doen we niet mee, tenzij een bedrijf bij wet verplicht is om een product te testen.